Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce. AKCEPTUJĘ

Polityka prywatności - Załącznik do regulaminu serwisu Frecan.pl

 

 

Postanowienia ogólne

1. Celem tej polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Serwis Frecan.pl przetwarza dane osobowe klientów oraz określenie zasad ich ochrony. Serwis Frecan.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy RODO jest Usługodawca, tj.: „Domotechnik S.C Sławomir Kaniewski, Robert Kaniewski z siedzibą w Płońsku, przy ul. Mikołaja Kopernika 24 / 2, 09-100 Płońsk, o numerze NIP 567-183-63-95, o numerze REGON 141208984.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

 

Zakres i cel zbieranych danych

4. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Frecan.pl w celu umożliwienia dokonania umowy kupna-sprzedaży w, w tym danych zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie Frecan.pl, w szczególności:

a. W celu rejestracji w Serwise Frecan.pl.
b. W celu składania i realizacji zamówienia.
c. W celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu Frecan.pl.
d. W celu zbierania automatycznie danych w toku wizyt w Serwisie Frecan.pl.
e. W celu dokonywania wysyłek za pośrednictwem firm kurierskich i brokerów kurierskich.

5. W celu realizacji zamówienia usługodawca zbiera następujące dane:

a. Imię i nazwisko.
b. Adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym).
c. Numer telefonu kontaktowego.
d. Adres e-mail.

6. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta:

a. Imię i nazwisko.
b. Adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym).
c. Numer telefonu kontaktowego.
d. Adres e-mail.

7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie Frecan.pl jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia lub rejestracji konta klienta.

8. Dane osobowe klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie Frecan.pl przetwarzane są przez usługodawcę w celu:

a. Obsługi procesu rejestracji, logowania do konta klienta.
b. Sprzedaży, dostawy i świadczenia usług klientom.
c. Obsługi procesu publikacji treści i powiązanych z nim funkcjonalności.
d. Obsługi procesu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
e. Tworzenia raportów i analiz na potrzeby usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu Frecan.pl.
f. Analiz statystyk oglądalności podstron Serwisu Frecan.pl
g. Dostosowania Serwisu Frecan.pl do potrzeb klientów.

9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez klienta, dane osobowe klienta przetwarzane są przez usługodawcę w celu otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez usługodawcę na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera..

 

Informacje o cookies

10. Serwis Frecan.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Dane te zbierane są w logach systemowych serwera Serwisu Frecan.pl, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analitycs. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Serwis Frecan.pl nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych użytkowników sklepu. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Serwise Frecan.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

11. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

a. Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.
b. Serwis Frecan.pl nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.
c. Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści.
d. Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www).
e. Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu Frecan.pl.
f. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu Frecan.pl

12. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Frecan.pl dane dotyczące klienta zbierane są również automatycznie. Dane te zbierane są w logach systemowych serwera Serwisu Frecan.pl, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analitycs. Dane służą do:

a. Dostosowanie i optymalizację Serwisu Frecan.pl do potrzeb klientów.
b. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu Frecan.pl.
c. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu Frecan.pl.

 

Prawa i obowiązki Usługodawcy

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

14. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy:

a. Usługi hostingu.
b. Usługi administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem Frecan.pl.
c. Usługi Biura Rachunkowego,

15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz usługodawcy lub bezpośrednio klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu Frecan.pl, w tym realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Serwisie Frecan.pl, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

Prawa i obowiązki Klienta

16. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@frecan.pl lub wysłać pisemną informację na adres Usługodawcy: DOMOTECHNIK S.C.  ul. Mikołaja Kopernika 24 / 2, 09-100 Płońsk.

17. Jeżeli Klient umieszcza w Serwise Frecan.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

18. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych klientów Serwisu Frecan.pl wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu Frecan.pl oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu Frecan.pl.

Zabezpieczenie danych

19. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy Serwisu Frecan.pl.

20. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@frecan.pl.